Rahulolugarantii Fiskarsi toodetele

Fiskars soovib entusiastlikele aednikele, kokkadele, ehitajatele ja parandajatele innovatiivseid lahendusi pakkudes suurendada emotsionaalset heaolu.

Klientidele parima võimaliku kasutuskogemuse tagamiseks pakume tootjapoolset lisagarantiid Fiskarsi ja Fiskars Pro toodetele, mis on ostetud perioodil 01. aprill kuni 31. detsember 2022 („Rahulolugarantii“). Rahulolugarantii kampaania kehtib ainult pärast 1. aprilli 2022 ostetud Fiskarsi ja Fiskars Pro toodetele.

Kui te ei ole meie tooteid kasutades õnnelikum või te pole meie tootega rahul, võite need tagastada 30 päeva jooksul alates ostukuupäevast ajavahemikus 1. aprill 2022 – 31. detsember 2022 ja saate raha tagasi (välja arvatud saatmiskulud). Tagastada tuleb alltoodud juhiste alusel. Tagastuspakendis peab olema ostu tõendava dokumendina kaasas algne ostutšekk. Lisage kontaktandmed ja pangakonto number allolevasse blanketti. Saatke toode tagastamiseks aadressil, mis on välja toodud nende tingimuste lõpus. Võite saata toote selle originaalpakendis või samaväärses kaitsvas pakendis.

Pange tähele! Rahulolugarantii ei ole mõeldud defektiga toodete jaoks. Kui ostetud toode on ilmselgelt defektne, siis tooge see tagasi kauplusesse, kust te selle ostsite, või võtke ühendust meie klienditeenindusega. Rahulolugarantii kehtib ainult juhul, kui tootel pole ilmselgeid tehnilisi ega muid defekte, aga see ei vasta ootustele. Sellisel juhul on võimalik toode tagastada.
Kui teil on toote tagastamise kohta küsimusi, võtke ühendust meie klienditeenindusega telefonil +358 2033 4101 tööpäeviti kl 10–15 või kirjutage aadressil consumer.info@fiskars.com

Tingimused

 • Pidage meeles, et originaalkviitung peab olema alles.
 • Rahulolugarantii kampaania kehtib üksnes vahemikus 01.04.2022–31.12.2022 ostetud toodete puhul.
 • Tagastuspakend peab olema registreeritud postkontoris hiljemalt 31.01.2023.
 • Pange tähele, et rahulolugarantii ei kehti toodetele, millel puudub ostutšekk (näiteks preemiapunktide eest ostetud tooted või kingitused).
 • Rahulolugarantii kaudu tehtavat tagastusnõuet saab esitada ainult üks isik ühe tootemudeli kohta.
 • Rahulolugaranti kehtib ainult tarbijatele ja ei kehti jae- ega edasimüüjatele.
 • Fiskars ei vastuta ühegi kaotsiläinud, hilinenud, puuduliku või ebaselge tagastusnõude eest.
 • Fiskars ei vastuta makseviivituse või makse peatamise eest Fiskarsist sõltumatutel põhjustel.
 • Toote vale kasutamise või selle saatmiseks sobimatu pakendamise tõttu tootele tekitatud kahjustuste väärtus lahutatakse tagastatavast summast.
 • Sulgege tagastuspakend hoolikalt ja kompaktselt, et toode ei saaks saatmise ajal kahjustada ega läheks kaotsi. Jätame endale õiguse toote tagastatavast ostusummast maha arvata tootekahjustuse või kaotsimineku summa.
 • E-posti- ja postimüügi teel tehtud ostu korral tagastatakse ainult ostuhind, kohaletoimetamis- ja saatekulusid ei tagastata.

Isikuandmete töötlemine

Kui soovite tagastada Fiskarsi toote rahulolugarantii raames, kasutatakse küsitud isikuandmeid ainult rahulolugarantii tagastuse töötlemise eesmärgil. Teie andmeid ei säilitata kauem, kui on tagastuse lõpuleviimiseks vajalik. Kui soovite lisateavet, lugege meie privaatsuseeskirja (https://fiskarsgroup.com/privacy-at-fiskars-group/consumer-privacy-policy/).

Vastutuse piiramine ja kohaldatav seadus

Fiskars ei ole vastutav ühegi otsese, kaudse, vahetu, põhjusliku ega erilise kahju eest (kaasa arvatud äritegevuse lõppemisest, lepingust ilmajäämisest, toote või teabe kaotsiminekust või äritegevuse häiretest tulenev kahju), mis on põhjustatud rahulolugarantii kasutamisest, selle kasutamisest hoidumisest või nendest tingimustest.

Neid tingimusi tõlgendatakse Soome seaduste kohaselt. Rahulolugarantii täiendab ja ei mõjuta edasimüüja või tootja garantiisid. Samuti jäävad jõusse kõik seadustega sätestatud õigused ja juriidilised õigused, mis teil on kohaldatavate kohustuslike riiklike õigusnormide (nt tarbijakaitseseadused) alusel.

Kuidas tagastada Fiskarsi tooteid rahulolugarantii alusel?

1. Täitke rahulolugarantii tagastusblankett. Veenduge, et teie esitatud andmed oleks õiged. Pidage meeles, et võib juhtuda, et meil ei ole võimalik tagastusprotsessi lõpule viia, kui olete esitanud puudulikud või valed andmed.
2. Pakendage toode tagasisaatmiseks sobivalt ja lisage originaalkviitung. Toodet pakendades pidage silmas, et toode oleks saatmisel tekkida võivate kahjustuste eest võimalikult hästi kaitstud.
3. Saatke pakk järgmisele aadressile: Fiskars Estonia AS, Kivimäe 10, 10919 Tallinn, Estonia
4. Võite teha tagastuse, kasutades allolevat blanketti või kirjutades vajaliku teabe loetava käekirjaga eraldi paberilehele, mille lisate tagastuspakendile.
5. Postikulu tasub tagastuspakendi saatja. Postikulu ei tagastata.
6. Rahulolugarantii kehtib ja ostuhind tagastatakse viidatud kontole ainult siis, kui kõik rahulolugarantii tingimused on täidetud. Summa tagastatakse pangakontole nelja nädala jooksul pärast paki registreerimist postkontoris. Ostu hetkel kehtinud hinnasoodustus arvatakse tagastatavast ostusummast maha.

TAGASTUSBLANKETT

Põhjus:

Eesnimi:

Perekonnanimi:

Ostusumma: (NB: lisage originaalkviitung)

Teie kontonumber IBAN-vormis: FI XXXX XXXX XXXX XXXX :

Kui teil on küsimusi seoses rahulolugarantiiga, saatke need aadressil consumer.info@fiskars.com