X-seeria ja Norden seeria kirveste garantii

FISKARSI 4. PÕLVKONNA X-SEERIA KIRVED JA NORDENI TOOTESARJA KIRVED RAHVUSVAHELINE PIIRATUD GARANTII KIRVESTELE

Üldised garantiitingimused

Fiskarsi 4. põlvkonna* X-seeria ja Nordeni tootesarja kirved on valmistatud kõrgtehnoloogilisi tootmismeetodeid ja materjale kasutades. Meie tooteid testitakse hoolikalt ja need sobivad suurepäraselt tegevusteks ja keskkondadeks, mille jaoks need on loodud. Vaatamata kogu meie hoolikusele võib teinekord tootmisprotsessis esineda vigu. Et tagada meie klientidele parim kasutuskogemus, pakume Fiskarsi 4. põlvkonna X-seeria ja Nordeni tootesarja kirvestele kahekümne viie (25) aasta pikkust rahvusvahelist piiratud garantiid materjali- ja tootmisdefektide suhtes.

Kahekümne viie (25) aasta pikkune garantii algab toote esmase ostu kuupäeval. See garantii kehtib ainult Euroopa Liidus, Šveitsis, Norras, Austraalias, Uus-Meremaal, Venemaal, Ukrainas, Türgis ja Kasahstanis. See garantii kehtib ainult toodetele, mis on kolmekümne (30) päeva jooksul pärast ostmist veebis registreeritud.

See garantii lisandub edasimüüja poolt antud garantiidele ning ei mõjuta ei neid garantiisid ega muid seaduslikke õigusi, mis võivad teil olla kohaldatava riikliku õiguse alusel.

Garantii välistused ja piirangud

Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:

 • toodete kasutamisel ärilisel, professionaalsel või rentimise eesmärgil;
 • toodetele, mida on muudetud või parandatud või püütud parandada ilma Fiskarsi loata.

Garantii välistab kahju, mis tuleneb või mille põhjuseks on

 • tavapärane kulumine (näiteks kriimustused või hõõrdumisjäljed);
 • võimalikud muutused toote välimuses, kui need ei mõjuta toote tööomadusi;
 • valel otstarbel kasutamine, jõuline käsitsemine, hooletus või õnnetus, näiteks kasutamine löögiriistana, maha kukutamine või muljuda saamine;
 • kasutamine mitte-ettenähtud või mittesoovitatud otstarbel;
 • äärmuslikud temperatuurid (nagu kuumus, leegid või pidev temperatuur üle +40 °C või alla –30 °C);
 • vajaliku hoolitsuse puudumine, näiteks kasutusjärgne mittepuhastamine ning halbade ilmastikutingimuste ja otsese päikesevalguse kätte jätmine;
 • ebaõige või ebapiisav hooldus ja hoiustamine (mille tulemuseks on nt roostetamine või värvimuutused);
 • sobimatute puhastusviiside või -ainete, näiteks hapete või lahustite kasutamine;
 • kokkupuude eriti agressiivsete või söövitavate keskkondadega (nagu mere- või tööstuskeskkond või pidev kontakt vee, kemikaalide, tuha, tsemendi või tolmuga).

Garantiiteenuse kasutamine

Garantiinõuded tuleb esitada garantiiaja jooksul kirjalikult koos defektse tootega lähimasse Fiskarsi klienditeenindusse kolmekümne (30) päeva jooksul pärast seda, kui defekt ilmnes või oleks pidanud ilmnema. Nõudes peab olema ära märgitud toote omaniku nimi, aadress ja telefoninumber, ostukuupäev, defekti kirjeldus ja kuupäev, mil defekt esmakordselt avastati.

Garantiinõude vastuvõetavuse üle langetab Fiskars otsuse oma äranägemisel. Garantiinõude vastuvõetavaks tunnistamisel Fiskars remondib toote või asendab selle samasuguse tootega ainult oma äranägemisel. Kui mudeli tootmine on lõpetatud, asendatakse defektne toode praeguse tootevaliku kõige sarnasema mudeliga. Toote asendamise või remondi korral algne garantiiaeg ei pikene.

Vastutuse piiramine

Kohaldatava õigusega lubatud ulatuses ei vastuta Fiskars juhuslike, kaudsete, erakordsete või tegevusest tulenevate kahjude eest ega seadmete kahjustumise või kasutuskõlbmatuks muutumise, saamata jäänud tulu, tootlikkuse languse, tööomaduste kadumise, äritegevuse vähenemise, sõlmimata jäänud lepingute, käibe, tulu või prognoositud kokkuhoiu vähenemise, suurenenud kulude või garantiiteenuse viibimise või mitteosutamise eest.

Garantii andja

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10
02150 Espoo, PL 130
Finland

*4. põlvkonna Fiskarsi X-seeria kirved on äratuntavad kirve tagumisel poolel oleva 13-kohalise seerianumbri järgi. Pärast seerianumbri esimest tähte peab kood jätkuma ühega järgmistest tähekombinatsioonidest: AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI.
Nt järgmises seerianumbris on tähekombinatsioon „AD”, mis näitab, et toode on 4. põlvkonna Fiskarsi X-seeria kirves: EADL6234234237.