Garantii Tingimused

Fiskars XactTM kaevamistööriistad on meisterdatud läbi täiustatud kõrgtehnoloogilise tootmise ja materjali. Meie tooted on testitud ja läbinud katsed suurepäraselt läbi erinevate tegevuste ja keskkonna mille jaoks need loodud on. Kuitahes hoolikad võime tootmisprotsessis olla, võivad siiski aeg-ajalt vead tekkida. Et kindlustada oma klientidele võimalus saada parim kasutamiskogemus pakume 25-aastast rahvusvahelist garantiid tootmises tekkinud defektide korral kogu Xact kaevamistarvikute ulatuses.

Käesolev garantii kehtib ainult Euroopa Liidu territooriumil ja lisaks järgmistes riikides nagu Šveits, Norra, Austraalia, Uus-Meremaa, Venemaa, Ukraina, Türgi ja Kasahstani.

Järgnevad tingimused tagavad garantii:

Antud garantii ei kata kahjusid, mis on tekkinud loomuliku kulumise tõttu, ebaõigest kasutusest, õnnetusest, kuritahtlikkust hooletusest ja sellest põhjustatud toote muundumisest, toote kadumisest.

Lisaks:

 • Garantii ei kehti, kui tooteid kasutatakse muudel eesmärkidel, kui need algselt mõeldud on ja kui tooteid kasutatakse ärilistel või teenimise eesmärkidel

 • Garantii alla ei kuulu tooted, mis on läbinud omaalgatusliku remondi või muud parandustööd, mis ei ole Fiskars`i poolt heaks kiidetud

Garantii ei hõlma kahju, mis tuleneb:

• Jaemüüja/Fiskarsi teavitamata jätmisest mõistliku aja jooksul peale kahju tekkimist;

• Tahtlikult toote kahjustamisest läbi tegevuse, mille jaoks toode pole mõeldud;

• Loomulikust kulumisest;

• Äärmuslikest temperatuuridest: kuumus, leek, toote pidev hoidmine temperatuuril üle 40 kraadi või alla 30 kraadi Celsiuse järgi;

• Vajaliku hooldusnõuete täitmata jätmisest nagu näiteks: toote puhastamine pärast kasutamist, otsese päikesevalguse ja halbade ilmaolude käes hoidmine jpm;

• Sobimatute puhastusvahendite- ja meetodite kasutamine nagu happed või lahustid;

• Ilmastikutingimustest põhjustatud vead nagu roostetamine või värvi muutumine;

• Garantii ei kehti eriti äärmusliku ja karmi kliima korral nagu mere- või tööstuspiirkonnas, kus ollakse pidevas kontaktis vee, kemikaalide, tuha, tsemendi või tolmuga.

Kui Teil on kaebusi Fiskars XactTM toodete kvaliteedi või materjali kohta, siis tuleb esitada garantiid tõestav dokument poodi, kus kohast olete toote ostnud. Garantii nõuded tuleb esitada kirjalikult kolmekümne (30) päeva jooksul defekti avastamise hetkest. Nõue peab sisaldama toote omaniku nime, aadressi ja telefoninumbrit, tõendusmaterjali ja ostu sooritamise kuupäeva, defekti iseloomu ja aega, millal esimest korda defekti märkasite. Toote võib tagastada poodi, kus kohast tarvik on soetatud, ka posti teel.

Kaebused kinnitab või lükkab tagasi Fiskars. Kui kaebused kinnitatakse, siis parandatakse või asendatakse defektiga toode samalaadse tarvikuga. Juhul, kui tegu on tootmisest eemaldatud mudeliga, asendatakse see kõige sarnasema mudeliga olemasolevast valikust.

Fiskars ei vastuta juhuslike, kaudsete, kõrval või eripärastest tingimustest tulenevate kahjude eest. Sealhulgas, kuid mitte ainult, kahjustumise või kadumise kasutamine, mis tahes seadmeid, kaotatud müügi või kasumit või hilinemise või täitmata jätmise see garantiikohustuse.

Käesoleva garantii annab tootja ja seda ega selle tingimusi ei mõjuta ega piira edasimüüja. Edasimüüja ei asenda ka ühtegi juriidilist garantiid. Kliendil on õigus vastavalt siseriiklikele õigusaktidele.

Asendamine või parandamine toimub ainult esialgse garantiiaja kehtimise jooksul.

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10
02150 Espoo, PL 130
Finland