All Steel garantiitingimused

FISKARS ALL STEEL SARI
RAHVUSVAHELINE GARANTII POTTIDELE-PANNIDELE JA NUGADELE

Üldised garantiitingimused

Fiskars All Steel sarja potid-pannid ja noad on valmistatud kõrgel tootmise tasemel ning kvaliteetsetest materjalidest. Meie tooteid testitakse ja need sobivad suurepäraselt tegevusteks ja keskkondadeks, mille jaoks need on loodud. Oleme alati hoolikad, kuid vaatamata sellele võivad tootmisprotsessis siiski mõnikord vead esineda. Et tagada meie klientidele parim kasutuskogemus, pakume Fiskars All Steel sarja pottidele-pannidele ja nugadele 25-aastast rahvusvahelist piiratud materjali- ning tootmisgarantiid.

Kahekümne viie (25) aasta pikkune garantiiaeg algab toote ostukuupäeval. Garantii kehtib ainult Euroopa Liidu territooriumil, Šveitsis, Norras, Austraalias, Uus-Meremaal ja Venemaal.

Käesolev garantii täiendab edasimüüja poolt antud garantiisid ja ei mõjuta selliseid garantiisid ega muid seaduslikke õigusi, mis teil kohalduva riikliku seadusandluse alusel olla võivad. 

Garantii välistused ja piirangud

Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:

  • toodete kasutamisel ärilisel, professionaalsel või rentimise eesmärgil;
  • toodetele, mida on parandanud või püüdnud parandada keegi muu kui Fiskarsi volitatud isik.

Garantii välistab kahju, mis on tekkinud järgmistel põhjustel:

  • tavapärasest kasutamisest tingitud kulumine, näiteks kriimustused või hõõrdumisjäljed;
  • muutused toote välimuses, kui need ei mõjuta toote funktsioone;
  • valel otstarbel kasutamine, jõuline käsitsemine, hooletus või õnnetus, näiteks toote kasutamine löögiriistana, maha kukutamine või esemete kukutamine toote peale;
  • väärkasutamine (nt potis või pannil terava eseme kasutamine) või toote kasutamine vastupidiselt ettenähtud või soovitatud otstarbele;
  • vale või ebapiisav hooldamine (nt toodet ei puhastata pärast kasutamist nii, nagu on ette nähtud kasutusjuhendis) või säilitamine (nt roostetamine või värvimuutused);
  • sobimatute puhastusviiside või -ainete, näiteks hapete või lahustite kasutamine. 

Garantiiteenuse kasutamine

Garantiinõuded tuleb esitada garantiiaja jooksul kirjalikult koos defektse tootega lähimasse Fiskarsi klienditeenindusse kolmekümne (30) päeva jooksul pärast seda, kui defekt ilmnes või oleks pidanud ilmnema. Nõudele tuleb märkida toote omaniku nimi, aadress ja telefoninumber, ostukuupäev, defekti kirjeldus ja kuupäev, mil defekt esmakordselt avastati.

Garantiinõude rahuldamise üle langetab Fiskars otsuse oma äranägemisel. Garantiinõude rahuldamisel Fiskars remondib toote või asendab selle samasuguse tootega ainult oma äranägemisel. Kui mudeli tootmine on lõpetatud, asendatakse see antud hetkel kõige sarnasema tootmises oleva tootega. Toote asendamise või remondi korral algne garantiiaeg ei pikene. 

Vastutuse piiramine

Kohalduva seadusega lubatud ulatuses ei vastuta Fiskars juhuslike, kaudsete, erakordsete või tegevusest tulenevate kahjude eest ega seadmete kahjustumise või kasutuskõlbmatuks muutumise, saamata jäänud tulu, tootlikkuse languse, funktsioonide kadumise, tegevuse vähenemise, sõlmimata jäänud lepingute, käibe või tulu vähenemise või eeldatavate säästude, suurenenud kulude või garantiikohustuste viibimise või täitmata jätmise eest.

Garantii andja

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10
02150 Espoo, PL 130
Finland