Fiskars Group kutsub tagasi 20. Juuni 2020 toodetud toote Fiskars Functional Form™ Lusikas

Fiskars Group on leidnud, et toote Fiskars Functional Form™ Spoon ühel partiil võib olla lubatud piirnormist suurem PAA (primaarsed aromaatsed amiinid) väärtus. Kuna tegemist on toiduga kokkupuutuva esemega, võib see olla ohtlik tervisele.

Soovitame viivitamata tagasi kutsuda järgmise toote:

Toote kirjeldus: Fiskars Functional Form™ Spoon
Toote kood: 1027299
Partiikood: 200620
EAN-code: 6424002009665

Partii on toodetud 20.juuni 2020, tuvastatav partiikoodi järgi pakendi tagaküljel, vöötkoodi kohal või lusika tagaküljel. Palume eemaldada koheselt selle partii kõik varud kõigist müügikohtadest.
2020. aasta juulis tegime tagasikutsumisteatise samale tootele, tootmisajaga 2019. aasta detsembris. Suhtume toodete kvaliteedi kontrollimisse väga tõsiselt ja oleme juulist alates põhjalikult uurinud kõnealuse toote tootmisprotsessi. Alates juulist oleme oma tootmisprotsessi kvaliteedikontrollides viinud sisse mitu täiendust tagamaks, et antud probleem ei korduks. Lisaks oleme suurendanud testimise mahtu. Kõnealune partii on toodetud enne eelmise tagasikutsumisteate avalikustamist ja tootmisprotsessi täiendamist.

Kõnealune probleem ei puuduta ühtegi muud toodet Functional Form tootevalikus. Tagamaks meie uurimise põhjalikkust, oleme osadele Fiskarsi Fiskars Functional Form™ seeria silikoonist toodetel tellimuste vastuvõtmise ajutiselt peatanud.

Kui olete ostnud ülalkirjeldatud toote - palume selle tagastada kauplusesse tagasimakse saamiseks või vahetamiseks sama toote vastu, mis on toodetud muul ajal/teisest partiist.

Functional form spoon

Kuidas tuvastada partiikoodi: 

Partiikoodi leiate pakendi tagaküljelt vöötkoodi kohal.

Kui olete pakendi ära visanud, leiate lusika tagaküljelt jäljendi.

Nool osutab numbrile 6 ja Noole kummalegi küljele on kantud 2 ja 0.

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.
Ohutus on Fiskarsi jaoks alati esmatähtis. Meie tooted on välja töötatud parimate tehnilise tootmise teadmiste ja materjalide abil. Testime oma tooteid regulaarselt , tagamaks nende toimimise tegevustel ja keskkondades, milleks nad on loodud. Võtame kvaliteedi teemat väga tõsiselt ja oleme juulist alates pööranud erilist tähelepanu kõnealuse toote tootmisprotsessile.

Meie eesmärgiks on täita klientide ja tarbijate ootusi kõrgeima kvaliteediga toodete pakkumisel ja võtame kasutusele kõik vajalikud meetmed, et tagada nende vajaduste rahuldamine.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust:

customerservice.export@fiskars.com

Küsimused ja vastused

1. Miks Fiskars kutsub lusika Fiskars Functional Form tagasi?

Oleme klientidele soovitanud viivitamatult tagastada toode Fiskars Functional Form ™ Spoon 1027299, partiikoodiga 191223 ja 200620. Oleme avastanud, et toode võib sisaldada lubatud piirnormist suuremat PAA (primaarsed aromaatsed amiinid) väärtust. Kuna tegemist on toiduga kokkupuutuva esemega, ei saa välistada potentsiaalset ohtu tervisele.

See partii, mis on toodetud 23. detsembril 2019 ja 20. juunil 2020, on tuvastatav partiikoodi järgi pakendi tagaküljel vöötkoodi kohal või lusika tagaküljel. Eemaldage kohe nende partiide kõik varud kõigist müügikohtadest. See probleem ei puuduta Functional Form lusikaid, mis on toodetud muul ajal, ega ühtegi muud Functional Formi tootesarja toodet.

2. Kuidas Fiskars tagab, et kliendid ei kasutaks seda toodet?

Toote sisetellimused on koheselt peatatud, praegu uurime algpõhjust ja teeme sellele tootele täiendavaid teste. Selle toote tarned on peatatud, kuni probleem on lahendatud.

Teavitame probleemist meie hulgimüügi- ja veebipoe kliente. Oleme oma hulgimüügiklientidel soovitanud eemaldada kogu konkreetsete partiikoodidega varu kõigist müügipunktidest ja ühendust võtta Fiskarsi müügiesindajaga, et varusid suurendada ja täiendada. Oleme oma partneritele edastanud teavitamisavalduse tarbijate jaoks, mis poes välja panna, ja kus soovitatakse eseme ostnud tarbijatel see tagastada poodi ning küsida ostusumma tagastamist või vahetada toode teise sarnase vastu erinevast partiist.

3. Kas toote kasutamine on tarbijale ohtlik? Millised on võimalikud ohud tervisele, mida see võib põhjustada?

Lühiajaline kokkupuude võib olla minimaalselt ohtlik ja seepärast kutsume selle toote ohutu ajaraamistiku jooksul tagasi. Pikaajalise järjekindla kokkupuute korral ei saa me välistada ohtu tervisele. Võtame kasutusele kõik meetmed, et välistada pikaajaline oht kiiresti reageerides ja seepärast oleme toote tagasi kutsunud.

4. Kas teised sarja Functional Form tooted on kasutamiseks ohutud?

Ohutus on meie tähtsaim prioriteet. Meie tooted on toodetud tehniliselt kõrgel tasemel ja kvaliteetsetest materjalidest. Meie tooted on läbinud katsetamise ja need sobivad suurepäraselt tegevusteks keskkondades, mille jaoks need on valmistatud.

Oleme klientidele soovitanud viivitamatult tagastada lusika Fiskars Functional Form ™ Spoon 1027299, partiikoodiga 191223 ja 200620. See probleem ei puuduta teisi tootesarja Functional Form tooteid või teis 2- või 3-osalisi komplekte, mis on müüdud samast Fiskars Functional Form™ Spoon 1027299 partiist.

5. Kuidas saab kõnealused partiid tuvastada?

Mõlemad partiid, mis on toodetud 23. detsembril 2019 ja 20. juunil 2020, on tuvastatavad partiikoodide järgi (191223 ja 200620) pakendi tagaküljel vöötkoodi kohal. Kui pakend on ära visatud, siis lusika tagaküljel on kiri, millel nool osutab numbritele 12 ja 1 ning noole mõlemal küljel on number 9 või nool osutab numbritele 6 ja 2 ning noole mõlemale küljel on 0.

6. Kus on kõnealuseid partiisid müüdud?

Partiid numbriga 191223 on müünud Euroopas, Venemaal, Ühendkuningriigis ja Austraalias ning partiid numbriga 200620 on müünud Euroopas, Austraalias ja Uus-Meremaal Fiskarsi partnerid ning Fiskarsi veebipood. Oleme probleemist teavitanud meie hulgimüügi- ja tavakliente.

7. Kui palju esemeid kõnealune partii sisaldab?

Kõnealused partiid on piiratud ning partii 191223 müüdi tarbijatele märtsis ja mai lõpus ning partii 200620 augustis ja novembri alguses.

8. Kus on kõnealuseid partiid toodetud?

Kõnealused partiid on tootnud üks meie tarnijatest Hiinas.

9. Kust ma saan uue toote, et asendada toode, mis pärineb kõnealusest partiist?

Soovitame teil minna poodi, kust te toote ostsite. Kui see pole võimalik, siis soovitame minna lähimasse poodi, mis müüb tooteid Fiskars Functional Form.

10. Mul pole toote ostutšekk enam alles. Kas saan selle ikkagi tagastada?

Jah, loomulikult saate toote tagastada või vahetada. Mõlemad partiid saab tuvastada partiikoodi 191223 või 200620 järgi pakendi tagaküljel vöötkoodi kohal. Kui pakend on ära visatud, siis lusika tagaküljel on kiri, millel nool osutab numbritele 12 ja 1 ning noole mõlemal küljel on number 9 või nool osutab numbritele 6 ja 2 ning noole mõlemale küljel on 0.

11. Mida Fiskars võtab ette, et tulevikus sarnaseid olukordi vältida?

Meie toodete ja teenuste kõrge kvaliteedi tagamine on meie peamine prioriteet. Püüame pidevalt täita klientide ja tarbijate ootusi kõrgeima kvaliteediga toodete pakkumisel ja võtame kõik vajalikud meetmed, et tagada nende vajaduste rahuldamine.

Kõik meie väärtusahelaliikmed vastutavad, et kõik meie toimingud tagaksid kvaliteeti. Kavandatakse uusi tooteid ja muudatusi toodetes või tootmisprotsessides täiustatud kvaliteeditagamise tööriistade ja testimise abil, et ületada tarbijate kõige kõrgemaid ootusi. Jätkame oma toodete ja tootmisprotsesside täiustamist, et täita kvaliteedi- ja tõhususlubadus.

Fiskars Group kutsub tagasi 23. detsembril 2019.a. toodetud toote Fiskars Functional Form™ Spoon

Fiskars Group on leidnud, et toote Fiskars Functional Form™ Spoon ühel partiil võib olla lubatud piirnormist suurem PAA (primaarsed aromaatsed amiinid) väärtus. Kuna tegemist on toiduga kokkupuutuva esemega, võib see olla ohtlik tervisele.

Soovitame viivitamata tagasi kutsuda järgmine toode:
Toote kirjeldus: Fiskars Functional Form™ Spoon
Toote kood: 1027299
Partiikood: 191223

See partii, mis on toodetud 23. detsembril 2019, on tuvastatav partiikoodi järgi pakendi tagaküljel vöötkoodi kohal või lusika tagaküljel. Eemaldage kohe selle partii kõik varud kõigist müügikohtadest. See probleem ei puuduta Functional Form™ lusikaid, mis on toodetud muul ajal, ega ühtegi muud Functional Form™ tootevaliku toodet.

Kui olete ostnud ülalkirjeldatud kauba, tagastage see kauplusesse tagasimakse saamiseks või vahetage see sama kauba vastu, mis on toodetud muul ajal.

Functional form spoon

Kuidas tuvastada partiikoodi:

Functional form spoon package batch code

Partiikoodi leiate pakendi tagaküljelt vöötkoodi kohal.

Functional Form Spoon Batch code dial

Kui olete pakendi ära visanud, leiate lusika tagaküljelt jäljendi. Nool osutab numbrile 12 ja Noole kummalegi küljele on kantud 1 ja 9.

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast. Püüame pidevalt täita klientide ja tarbijate ootusi kõrgeima kvaliteediga toodete pakkumisel ja võtame kõik vajalikud meetmed, et tagada nende vajaduste rahuldamine.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust:
customerservice.export@fiskars.com