Garantiitingimused

Fiskarsi 4-nda generatsiooni X-seeria kirved (ametlikult  lanseeritud 1.8.2015) on valmistatud kõrgel tehnilise tootmise ja materjalide tasemel. Meie tooted testitakse ja need sobivad suurepäraselt tegevusteks ja keskkondades, mille jaoks need on loodud. Vaatamata sellele, kui hoolikad me oleme, võivad tootmisprotsessis mõnikord esineda vead. Kindlustamaks, et meie kliendid saavad parima võimaliku kasutuskogemuse, kehtib Fiskarsi 4-nda generatsiooni X-seeria kirvestele 25-aastane rahvusvaheliselt piiratud garantii.

Garantii kehtib eksklusiivselt Euroopa Liidu territooriumil, Šveitsis, Norras, Austraalias, Uus-Meremaal, Venemaal, Ukrainas, Türgis ja Kasahstanis.

Garantiile kehtivad järgmised tingimused.

Garantii kehtib ainult toodetele, mis on kolmekümne (30) päeva jooksul pärast ostmist veebi kaudu registreeritud (www.fiskars.eu/warranty).

Garantii ei kehti, kui tooteid kasutatakse muul kui algsel eesmärgil ja kui tooteid kasutatakse ärilisel/professionaalsel või rentimise eesmärgil.

Garantii alla ei kuulu tooted, mida on parandanud või püüdnud parandada keegi teine kui Fiskarsi volitatud isik.

Garantii välistab kahju, mis on tekkinud järgmistel põhjustel.

 • Hooletus või toote modifitseerimine.
 • Õnnetus.
 • Toote kadumine.
 • Jaemüüja/Fiskarsi mitteõigeaegne teavitamine pärast kahjustuse ilmnemist.
 • Tootele tekitatud kahjustus, mis on toote valel otstarbel või vääralt kasutamise tagajärg.
 • Kasutamisest tekkiv normaalne kulumine.
 • Äärmuslikud temperatuurid: kuumus, leegid, pidev kasutamine temperatuuril üle +40 kraadi või alla –30 kraadi Celsiuse järgi.
 • Toote kasutamisjärgse õige hooldamise eiramine ja selle hoidmine ilmastikutingimuste ja otsese päikesevalguse eest.
 • Valede puhastusviiside või -ainete, nt hapete või lahustite kasutamine.
 • Ilmastikutingimustest põhjustatud defektid, nt roostetamine või värvimuutused.
 • Garantii ei kehti äärmuslikult intensiivsetes või kahjustavates tingimustes, nagu merel või tööstuses või alalises kontaktis vee, kemikaalide, tuha, tsemendi või tolmuga.

Kui avastate oma Fiskarsi 4-nda generatsiooni X-seeria kirvel valmistamise või materjali defekte, tuleb toode ja garantiinõue edastada sellesse poodi, kust toode on ostetud. Garantiinõuded tuleb edastada kirjalikult kolmekümne (30) päeva jooksul pärast seda, kui defekt ilmnes või oleks pidanud ilmnema. Nõue peab sisaldama omaniku nime, aadressi ja telefoninumbrit, ostu tõendavat dokumenti ja ostmise kuupäeva, defekti olemust ja kuupäeva, millal see esmakordselt avastati. Toote võib poodi, kust see osteti, tagastada ka posti teel.

Toote tagastuse osas langetab otsuse Fiskars oma äranägemisel. Nõudega nõustumisel Fiskars remondib toote või asendab selle samasuguse tootega ainult oma äranägemisel. Kui mudeli tootmine on lõpetatud, asendatakse see antud hetkel kõige sarnasema tootmises oleva tootega.

Fiskars ei vastuta juhuslike, kaudsete, erakordsete või tegevusest tulenevate kahjustuste eest, sealhulgas ja ilma piiranguteta toote mis tahes kahjustuse või kasutuskõlbmatuks muutumise, müügitakistuse, tulu saamatajäämise eest või käesoleva garantii kohustuste viibimise või täitmata jätmise puhul.

Tootjapoolne garantii täiendab edasimüüja pakutud garantiisid, omamata viimastele mingit mõju ja piiramata või asendamata õigusalaseid garantiisid, millele kliendil on õigus riiklike seaduste järgi.

Toote asendamise või remondi korral algne garantiiaeg ei pikene.

Fiskars Finland Oy Ab
Hämeentie 135 A, PL 130
00561 Helsinki, Finland